دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عطار این چنین مقام قربی را مخصوص دیوانگان و ناشی از اهلیت آنان می‌داند. وی دیگران را از انکار حالات دیوانگان و اعتراض بر ایشان یا تقلید از آنان بر حذر می‌دارد زیرا غیر دیوانگان را از درک احوال مجانین ناتوان می‌شمارد.

گر از او دیوانه‌ای گستاخ باش                برگ داری لازم این شــــاخ باش

ور رنداری برگ این شاخ بلند               پس مکن گستاخی و بر خود مخند

(عطار،385:1388)

هر کرا بوی جنــــون آمــــد پدید                همچو گویی سرنگون آمـد پدید

هر که او شوریده چـــــون دریا یود               هر چه گوید از سر ســــودا بـود

چون به گستاخی رود ز ایشان سخن               مرد چون دیوانه باشــد رد مـکن

(عطار،340:1386)

هر که را در عقل نقصــان اوفـــتد                کار او فی الجمله آســــــان اوفتد

لاجرم دیوانه را گر چه خطاســــت                هر چه می‌گوید به گستاخی رواست

خیر و شر چون جمله زینجا می‌رود                نوحه‌ی دیبانه (دیوانه ) زیبا مـی‌رود

(همان:426)

عطار ضمن حکایتی، خلاصه‌ی نظر خود را در مورد دیوانگان، در قالب مناظره‌ی زاهد و دیوانه، بیان می‌دارد. او آگاهانه در این حکایت اختلاف “دیوانه‌ی عاشق” با “زاهد عاقل” را برجسته می‌کند و در نهایت، سلوک عاشقانه و آزادانه‌ی دیوانه را بر رفتار زاهد که او را “مَردِ نفس” می‌خواند، ترجیح می‌دهد.

بود مجنونی عجب نه ســــــــــر نه بن              کز جنون گســــتاخ می‌گفتی سخن

زاهدی گفتش که ای گستــــــــاخ مرد              این مگـــــوی وگِردِ گستاخی مگرد

بس خطاست این ره که می‌جویی، مجوی              هم روا نیست این‌چه می‌گویی، مگوی

گفت « چون ایزد مرا دیوانه خـــــواست              هرچه آن دیوانه گوید آن رواســــت

گرســــــخن‌های خــــــــطا باشد مرا              چو نیـــــم عاقــــــل روا باشد مرا

هیــــــــچ عاقــــــلی را نباشد یارگی               کو بپردازد دلـــــی یک‌بــــــارگی

با جنـــــــون از بهر آن درســـــاختم               تا دلم، یک‌بارگی، پرداخــــــــــتم

عاقلان را شرع، تکلیــــف آمده ست                 بیدلان را عشق، تشریف آمده است

تو برو ای زاهد و کـم گـــــــوی تو                 مَردِ نفسی، زر طلــب، زن جوی تو

بیدلان را با زر و با زن چـــــــکار؟                  شرع و رویِ عقل را با مــن چکار؟

(همان:341)

یکی دیگر از ویژگی‌های بارز مجانین الهی از دیدگاه عطار، داشتن رابطه‌ی مستقیم با خداوند است. رابطه ای که در آن واسطه‌ای نمی‌گنجد.

واسطه این قوم را برخــــاسـتست                   قول ایشان، لاجرم، بس راستست

چون نمی‌بینند غیری جز مــــَجاز                  جمله زو شــــنوند و زوگویند باز

(همان:312)

در این همین زمینه، حکایتی جالب در مورد “نازنین” – یکی از عقلای مجانین – در مصیبت نامه نقل می‌کند :

زاهدی، “نازنین” را که یکی از شوریدگان درگاه بود در راه می‌بیند، به او می‌گوید خداوند به تو سلام رساند؛ نازنین می‌گوید تو را نرسد که در کارِ خداوند، فضولی کنی. حضرت حق خود به خوبی می‌تواند بدون واسطه کارهای خود را انجام دهد و از قرار دادنِ واسطه‌ای چون تو بی نیاز است:

کار حق بر تو کجا مبــــنی بود ؟           کز وکیلی چون تو مسـتغنی بود

تو برون شو از میان،کان ذاتِ فرد             بی رسولی تو داند گفــت و کرد

(همان)

 

در مجموع باید گفت از نظر عطار، سه ویژگی دیوانگان از سایر خصوصیاتشان ممتازتر است : بیدلی(عشق)، آزادی و رابطه‌ی مستقیم با خداوند.

قصه‌ی دیوانگان آزادگی است        جمله گستاخی و کار افتادگیست

آنچه فارغ می‌بگوید بیـــدلی        کی تواند گفــــت هرگز عاقلی ؟

(همان:389)

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف) آشنایی با شرایط اجتماعی و افکار و گفتارِ عقلای مجانین

ب) کاوش در مورد نقش سیاسی- اجتماعی عقلای مجانین در جامعه

ج) پژوهش در مورد رابطه‌ی عقلای مجانین و نهضت تصوف

د) تحلیل رابطه‌ی ذهن و زبان عقلای مجانین بر اساس مدل ” برخورد جهان‌های موازی”

ه) بررسی عناصر زبانی همچون: شطح، طنز و پارادوکس در حکایات عقلای مجانین

و) بررسی و طبقه بندی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری