دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی و سیاستنامه

قسمتی از متن پایان نامه :

    انوشيروان، ظلم کنندگان به زير دست و سبک شمرندگان فرمان وي را به کيفر سخت مي رساند. يکي از مهم‌ترين علت، آن اين است که کار عمران به تأخير نيفتد. در صورت بروز ظلم، رعيت از کار و معاش باز مي مانند و آباداني صورت نمي گيرد.

 

بیداد و ناعدالتی در شاهنامه 

     بعد از ترسيم چرخه عدالت، به نظر مي رسد بهتر است به حکومت بر اساس بيداد نيز اشاره اي گذرا نماييم. با توضيحاتي که در باره داد، ارائه شد، بيداد هم معرفي گرديد. شهريار بد که جايگاهش در توران مي باشد، اصل و اساس سلطنتش بر بيداد، استوار است؛ زيرا در اثر آلوده شدن به صفات رذيله، در سرزمين تيرگي به سر مي برد و اما در مورد شهرياران سرزمين روشني در اثر سرپيچي از داد، حوادث سهمگيني بر گيتي وارد مي کنند. نخست، آن که بيداد، نشانه افول سلطنت مي باشد.

چو خسرو به بيداد کارد درخت          بگردد از او پادشاهي و بخت

(فردوسی؛1378: 114)

 

اگر به راه داد برنگردد، در واقع، نامه عزل خويش را امضا کرده است، حتماً نابود خواهد شد و همه از او به بدي ياد مي کنند.

چنين  گفت  نوشين روان قباد                      که چون شاه را دل بپيچد ز داد

کند  چرخ  منشور  اورا  سياه                      ستاره  نخواند  و  را  نيز شــاه

ستم  نامه  عزل  شاهان  بـود                       چو  درد  دل  بيگنـاهان  بــود

ستايش  نبرد  انک  بيدار  بود                       بگنـج و به تخت مهي شـاد بود

گسسته شود در جهان کام اوي                     نخواند به گيتي کسي نــام اوي

(همان: 114و115)

دوم، ويراني در اثر بي کفايتي و بي لياقتي شهريار که البته نتيجه بي‌خردي وي مي باشد. گيتي به سوي تباهي و ويراني کشيده مي شود. مردمان، رفاه، آسايش و آرامش نخواهند داشت. همه معادلات به هم مي  خورد و نتيجه اعمال خود را هم در دنيا و هم در آخرت خواهند ديد.

 

چو بيدادگر پادشاهي کند                  جهان پر ز گرم و تباهي کند

اگر پشه از شاه يابد ستم                            روانش به دوزخ  بماند  دژم

(فردوسی؛1378: 115)

2-5-2-قابوس نامه

عنوان باب سی ام قابوس نامه « در عقوبت کردن و حاجت خواستن و روا کردن » است ، عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر این باب از کتاب خود ، در نصیحت به فرزندش گیلانشاه آیین عقوبت و مجازات را مطرح می سازد . در آغاز این باب به مدارا و نرمی و عفو گناهکاران توصیه شده است . مؤلف قابوس نامه می نویسد:

« به هر گناهی ، ای پسر، مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناهی کند ، خویشتن اندر دل ، عذر گناه او بخواه.» (عنصر المعالی؛1368: 125)

عنصر المعالی از فرزندش می خواهد که عقوبت گناهکاران باید با تقصیر ارتکابی او همخوانی داشته باشد چرا که غیر از این ، خروج از مسیر عدالت است . او می خواهد بیهوده و بدون دلایل کافی ، کسی مجازات نشود . به همین سبب باورهای خود را در این عبارت مطرح می سازد :

« و خیره عقوبت نکن تا بی گناهی سزای عقوبت نگردی …. چون به گناهی از تو عفو خواهند ، عفو کن و بر خویشتن واجب دان ؛ اگر چه سخت گناهی بود» ( همان :153)

در باب چهلم قابوس نامه نیز ، در آیین و شرط وزارت ، عنصر المعالی از توصیه به عدالت فرو گذار نکرده است و می نویسد: « از عدل و انصاف غافل مباش.» ( همان)

او در باب چهل و دوم ، در آیین و شرط پادشاهی نیز از بحث دادگری غفلت نورزیده است:

« پس بیداد را در دل خویش راه مده که خانه ی ملکان دادگر دیر بماند و قدیمی گردد و خانه ی بیدادگران زود پست شود زیرا که داد آبادانی بود و بیداد ویرانی … (همان: 218)

 

2-5-3 کلیله و دمنه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا نویسندگان ما درزمانهای پیشین به امر عدالت ودادرسی توجه داشته اند؟

2-آیا در تاریخ بیهقی و سیاست نامه به این موضوع پرداخته شده است ؟ اگر توجه داشته اند شیوه آنها درعدالت ودادرسی چگونه بوده است؟

3- آیا شیوه آنها درعدالت ودادرسی مثل هم بوده یا با هم تفاوت داشته واگر تفاوت داشته ،تفاوت آنها درچه مسائلی بوده؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه عدالت و دادرسی در تاريخ بيهقی و سياست نامه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه عدالت و دادرسی در تاريخ بيهقی و سياست نامه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی و سیاستنامه