بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه -دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

«پدرش، ابومنصور، در ناحیه « کهن دژ» دکانداری صوفی بود. او سال های زیادی از جوانی را در بلخ گذرانده بود. وقتی به هرات بازگشت ، خانواده ای تشکیل داد. او همچنان صوفی پارسا و مخلص        باقی ماند، و با مشایخ صوفی هرات حشر و نشر می کرد . عبدالله را در مکتبی گذاشتند که زنی در آن تعلیم    می داد. پس به مدرسه مالینی رفت. تا شش سالگی، خواندن قرآن را از مقریان مدرسه آموخت. در نه سالگی پدر و یکی از معلمانش به املای احادیث بر او آغاز کردند . مع ذلک، در حدود همین ایّام، پدرش به ناگاه خانواده و دکان خود را رها کرد و در طلب یاران صوفی پیشینش در بلخ ، ترک هرات نمود» ( روان فرهادی ، 1385: 6 ). «تعیین دقیق سال های که عبدالله زیر نظر پدر به آموزش و تعلّم می پرداخته به سبب نبودن سندی، دشوار است. باری این مدّت هر چند سال که بوده باشد یک روز به پایان آمد. منبع و ماخذی که سال عزیمت ابومنصور محمّد انصاری را به سوی بلخ روشن کند در دست نیست بنا بر اشارات     جامع مقامات و جامی در نفحات، شیخ الاسلام گفته بود : من خرد بودم هنوز که پدرم دست از دنیا برداشت و دنیا همه بپاشید و ما را در رنج افکند و ابتدای درویشی و و محنت ما از آن وقت بود »           ( خرمشاهی ، 1386 : 29 ).
3-2-4) دوران نوجوانی خواجه عبدالله
«خواجه عبدالله تحصیلات خود را ، که تا پیش از یازده سالگی شامل مطالعه شعر ، زیر نظر مردی ادیب می شد ، ادامه داد . کار روزانه وی خواندن و حفظ آیاتی از قرآن و احادیث ، نوشتن نامه و سرودن شعر بود . او در خانه با چنان کوششی مطالعه می کرد به ندرت وقت غذا خوردن می یافت . خانواده اش که سرپرستی پدر محروم بودند ، در تنگدستی به سر می بردند ، اما بعضی دوستان کمک هایی به آن ها می رساندند . از سنین سیزده تا شانزده سالگی عبدالله چهار معلم برجسته داشت:

  • صوفئی به نام شیخ عمو ، که در خلال مسافرتهای گسترده اش با صوفیان بسیاری ( از جمله ابوالعباس نهاوندی ) دیدار کرده و در حومه ی هرات خانه هایی ساخته بود . وقتی عبدالله تنها چهارده سال داشت ، شیخ عمو وی را خلیفه خویش تعیین فرمود .
  • یک شارح قرآن موسوم به یحیی بن عمار شیبانی ، که خصم فیلسوفان اشعری بود و آنان را اهل بدعت می خواند .
  • عبدالجّبار جرّاحی ، که به انصاری از روی جامع ترمذی حدیث تدریس می کرد .
  • طاقی سجستانی ، شیخ حساس باذکاوتی که عبدالله را در جوانی تعلیم می داد و به او می گفت :  « ای عبدالله ، سبحان الله که چه نوری در قلب تو نهاده است . » عبدالله تا نوزده سالگی به تحصیل قرآن و حدیث ادامه داد و همچنان خود را با مدارج مختلف مسلک صوفیانه آشنا و آشنا تر ساخت»(روان فرهادی،1385 :7).

در مقدّمه ی کتاب طبقات الصّوفیّه انصاری آمده است: «عبدالله در چهارده سالگی بدان پایه رسید که بر منبر آمد و مجلس گفت. قدرت حافظه او بدان حد بود که بیش از هفتاد هزار و به روایتی صد هزار بیت تازی از شعرای متقدم و متاخر عرب از برداشت . باری وی در کودکی و نوجوانی موفّق شد از محضر استادان بزرگی که در هرات می زیستند بهره مند شود نام بعضی از آنان چون قاضی با منصورازدی هروی، ابوالفضل جارودی، خواجه امام یحیی عمّار، عبدالله طاقی و بشری سجزی هروی در طبقات و مقامات و نفحات از گفته پیر هرات آمده است و عده دیگر را مورخان و معاصران او نام برده اند» ( خرمشاهی،1386 : 11).
3-2-5 ) دوره جوانی ( به سوی کمال )
«خواجه عبدالله از جوانی در شمار یکی از بزرگترین محدّثان و مفسّران روزگار خویش در آمد تا جایی که ابوطاهر حافظ درباره اش گفته بود عبدالله تا وقتی زنده است ممکن نیست که کسی بتواند بر رسول ( ص ) دروغی ببندد و نیز به همین سبب ، عبدالهادی که از ائمه همدان بود او را یکی از عبادله ( عبدالله بن عباس ، عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر ) می شمرد» ( همان : 12 ).
«در بیست سالگی مرشد او ، طاقی ، در گذشت و عبدالله به منظور تحصیل بیشتر حدیث و دیدار با مشایخ سرشناس صوفی ، از قبیل ابومنصور منصور احمد المفسّر ابوسعید صیرفی و ابوالحسن احمد سلیطی راهی نیشابور شد . او از برخورد با آنان که متاثر از فلسفه اشعری بودند احتراز می کرد . طی سال بعد در جلسات علمای حدیث در هرات کاملافعال بود و در بیست و دو سالگی مدیر خانقاه شیخ عمو در هرات شد . در اثنای اقامتش در نیشابور در خانقاه ابن باکو با صوفی بنام ابوسعید ابوالخیر ملاقات کرد ، ابوسعید با او درباره شیخ صوفی ، خرقانی سخن گفت . انصاری سپس با کاروانی که او را باز به عراق می برد ، به ری رفت . مع ذلک ، بار دیگر نبود امنیت کاروان را به بازگشت به خراسان مجبور ساخت . وی به هنگام اقامت در دامغان با صوفی معروف دیگری به نام محمّد قصّاب آملی دیدار کرد و در مراجعت به وطن خرقانی، آن شخصیت شگفت انگیز را، دید و این دیداری بود که زندگی وی را دگرگون کرد . خرقانی شیخ سالخورده و صوفی بی سوادی بود که اسرار دل انصاری را می خواند و حتّی پرسشهای ناگفته و عرضه نشده او را پاسخ می داد. تا جایی که انصاری می گفت « اگر خرقانی را نمی دیدم ، هرگز حقیقت را نشناخته بودم ».
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1-  بازتاب جلوه های مفاهیم قرآنی در مناجات نامه به چه شیوه هایی است ؟
2 – بهره مندی خواجه عبدالله انصاری از مفاهیم آیات قرآنی با مشرب عرفانی او چه تناسبی دارد ؟
3- استفاده ی خواجه عبدالله انصاری از آیات قرآنی در مناجات نامه چه تأثیری در سخن او داشته است؟

  • سبک و نثر خواجه عبدالله انصاری چه تأثیری بر آثار بعد از او گذاشته است ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

بستن منو