دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

اکسپرسیونیسم شیوه ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از رنگ های تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت بهره می گیرد. شیوه ای عاری از طبیعت گرایی که می خواست حالات عاطفی را هر چه روشن تر و صریح تر بیان کند. به هرحال اولین بار این عنوان  برای متمایز ساختن گروه بزرگی از نقاشان به کار رفت که در دهه اول قرن بیستم بنای کارشان را بر بازنمایی حالات تند عاطفی و عصیان گری علیه نظامستمگرانه ی حکومت ها، به تصویر کشیدن انسان گرفتار شده در هزارتوی «مدرنیسم» وحیرت و سرگردانی ناشی از آن نهاده بودند.

اغراق ، وجه عمده این سبک است.خلق یک تابلو زیبا یا یک شعر به سامان به هیچ وجه هدف اصلی هنرمند این مکتب نبوده و نیست.او با استفاده از رنگ های تندو مهیج یا کلمات درشت و زمخت ویا مضامین تکان دهنده سعی در تحریک و تهییج احساسات مخاطب دارد. بی آنکه دغدغه زیبایی اثر یا منطقی بودن ایده اولیه آن را داشته باشد.اکسپرسیونیسم برای این هنرمندان مانند یک حنجره بزرگ برای یک فریاد گوشخراش است.

«هنرمند این مکتب به حد افراطی ذهن گرا است. آنها سعی دارند درون اشیاء را نشان دهند بی آنکه به نشان دادن بیرون آن بپردازند. در شعر به صورت توجه به اصوات و رنگ، کوشش هایی برای حس آمیزی که گاه به خاطر آنها مفهوم فدا می شود، ظهور می کند. تعریف موضوعات جهان خارج و جابه جا کردن توالی زمان و به کارگیری کوششی دقیق برای نشان دادن دنیا آن گونه که در ذهن ناآرام مشوش می تواند آشکار شود از خصایص شعر اکسپرسیونیسم محسوب می شود.» «داد، 1371- 50»

به جای پرداختن به موضوعات روز مره و کلیشه ای و دل مشغولی های شخصی و فردی به مسائل نوعی و ذاتی بشر می نگرد؛ مثل رابطه انسان با جهان یا احساسش در باره مرگ، عشق ، ترس ،امید به زندگی و ازاین قبیل. اما نه آن عشق ومرگ وترسی که واقعیت گرایان، تصویر شسته و رفته ی هریک را نشان        می دهند. بلکه نمایاندن انقلابی که هر یک از این مفاهیم در ذهن و روح هنرمند بر پا می کند. مذهب با ژرف ساخت آخرالزمانی جزو جدایی نا پذیر آثار این مکتب است که یا به آن پناه برده اند یا به کلی آن را از دست رفته دیده اند .

«اکسپرسیونیسم قالب های سنتی را نفی می کند و از ادبیاتی دفاع می کند که تنها ادبیات باقی نمی ماند، اعتراض بر ضد قراردادهای موجود قالب هنری، در عین حال انکار چهره بورژوازی است و قیامی بر ضد نظم موجود. مکتب اکسپرسیونیسم در سال 1912 از میان رفت، اما تأثیر این انقلاب ادبی که هنرمندان آن تنها در یک نسل ظهور کردند و بیش از 10 سال دوام نیافت، هم در آلمان و هم به طور کلی در ادبیات هنر جهان باقی خواهد ماند و امروزه اکسپرسیونیسم بیش تر مجموعه ای از تکنیک ها و گرایش هاست تا نهضتی منسجم و سازمان یافته. «سیدحسینی، 1384، 712»

2-1-2-کارکرد اکسپرسیونیسم در ادبیات اروپا

با ظهور این مکتب در آلمان ساختار سنتی ادبیات آن کاملاً از هم پاشید و تغییرات واضحی در ادبیات دراماتیک قرن بیستم ایجاد شد. این تغییرات گسترده هم ساخت ظاهری زبان و هم ساخت معنایی آن را متحول کرد.

در حوزه محتوا؛ مفاهیم انسانی نظیر دلزدگی از زندگی ماشینی، طغیان علیه دستگاه های دیکتاتوری، عشق و نفرت، مرگ، یأس و.. به گستردگی محتوای آثار را در بر گرفت. بازتاب واقعیت ها در ذهن نویسنده و شاعر اکسپرسیونیستی، فارغ از قوانین فرم در رمان ها و نمایشنامه ها منعکس می شد. فاصله گرفتن از امور طبیعی و توجیه پذیر مهمترین رکن این نوع از ادبیات شد. بهترین مثال هم استحاله شخصیت اصلی رمان کافکا « مسخ»به یک سوسک غول پیکر و نفرت انگیز است.که  از بینش نومیدانه و نگرش بدبینانه نویسنده نسبت به موقعیت انسان معاصر در جهان خبر می دهد. ضمناً نشان می دهد نویسندگان این مکتب تا چه حد «ذهنیت گرا» هستند و مفاهیم انتزاعی چه جایگاه مهمی دارند.

واما در حوزه ساخت ظاهری زبان هم تغییرات از این قرار بود:تصنعات سخنوری کسل کننده که مخصوص ادبیات دراماتیک درباری بود جای خود را به زبانی کاملا ًپرتحرک و استعاری داد. با از بین رفتن بافت منطقی زبان انبوهی از استعاره های دور از ذهن وارد شعر شد. استفاده تلگرام گونه از کلمات و حذف   قرینه های لفظی زبان شعر را رمزآلود و کثرت افعال حرکتی به آن پویایی قابل توجهی بخشید.

در نمایشنامه نویسی به عنوان شاخه ای دیگر از ادبیات آثار جدیدی تألیف شد و به روی صحنه آمد که نوید بخش دوران نوینی در دو حوزه هنر یعنی ادبیات نمایشی و تئاتر بود. این نمایشنامه هابا ویژگی های بی سابقه اشان به خوبی اصولی که اکسپرسیونیسم از آنها دفاع می کرد را به مخاطب القا می کند. دیگر روایت منطقی داستان وجود ندارد. گاهی شخصیت اصلی داستان هیچ اسم مشخصی ندارد و تا پایان «نا شناس» خوانده می شود. داستان در فضا هایی نا متعارف و به صورت صحنه در صحنه بدون لزوم رعایت نظم در توالی پرده ها اتفاق می افتد. حالت خواب گونه داستان ها از ویژگی های نمایش های این سبک است. درونمایه نمایش نامه ها هم عمدتاً موضوعات انسانی است که  با لحنی پر تنش و اضطرار روایت   می شود. مانند: تمایلات نو گرایانه، اعتراض به تسلط نظام های خود کامه، دلواپسی و امید،پوچ گرایی و …

به طور مثال:

نمایشنامه های کارل اشترنهایم(سه گانه: شورت-تازه به دوران رسیده ها -1913).(1911-1915)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا