دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

این سر پیچی از قوانین و موازین سنتی عروض و قافیه از مولوی شاعری مدرن ساخته که می توان ادعا کرد او اولین سنت شکن ادبی و به اصطلاح «پدر شعر نو  فارسی» است.

شعر گفتن برای او هدف نبوده و اساساً از سر نیاز به آن روی می آورده چرا که ظرفی آهنگین و زیبا برای ابراز آن همه غلیان روحی و قلبی لازم بوده تا بتواند شرح درد اشتیاق را  برای سینه های شرحه شرحه از فراق بازگو کند.بنا بر این تعمداً مفاهیم را آن گونه که از سرچشمه قریحه ناب و پاک اش می جوشیده در  اختیار مخاطب مشتاق قرار می دهد و از سامان دهی مطالب به گونه ای که  ذهن منطقی آن را بپذیرد، پرهیز می کرده است.

خود در دفتر اول مثنوی می گوید:

من چو لب گویم لب دریا بود
من ز شیرینی نشینم رو ترش
  من چو لا گویم مراد الا بود
من ز بسیاری گفتارم خمش

گفتیم که در اکسپرسیونیسم تصویر و زبان بیشتر در خدمت بیان احساس است. مولانا نیز در بسیاری از اشعارش  کلمات را به گونه ای بر محور تر کیبی زبان در کنار هم می نشاند که کاملاً پیداست قصد داشته خود را از «معنی اندیشی» و «قیود آشنای زبان»، آزاد ساخته و بدون مزاحمت قید و بند های سنتی زبان، بار عاطفی غالب بر روحش را در قالب کلمات جاری سازد:

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی….

 

  یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
روضه امید تویی راه ده ای یار مرا
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
«مولوی ،76 ،64»

کاملاً پیداست که در این غزل کلمات در خدمت ایجاد احساس و هماهنگی موسیقایی با دیگر کلمات  به کار گرفته شده است. مولوی در این غزل از قافیه درونی که متناسب با حال سماعش می سروده لذت     می برده و هم آوایی کلمات را بیشتر از هم نشینی شان در نظر داشته است. همان گونه که هنرمند اکسپرسیونیست در جریان ذهنیت گرایی  به شکل عینی و واقعی پدیده ها بی اعتنا ست و در عوض مفهوم  انتزاعی و ذهنی که واقعیت بیرونی پدیده ها در ذهن ما میسازند را اصل می پندارد، مولانا نیز کلمات و بطور کلی زبان را از قید تک معنایی و انحصار آن به دنیای سنتی می رهاند. به واژه های نشسته بر محور ابیات، معنایی جدید در خدمت بیان احساسات و نمایش هیجانات فارغ از ارزش «معنی شناختی»          می بخشد.

در تعریف سنتی که از قالب غزل در اختیار داریم آمده است: «در اصطلاح ادبیّات فارسی، غزل قالبی از شعر است که در آن مصراع اول و مصراع‌های زوج هم قافیه‌اند و حد معمول آن به طور میانگین۵ تا۱۲بیت است. ازآن روی که این گونه شعر بیشتر دربردارنده سخنان عاشقانه بوده‌است، شاعران فارسی آن را غزل نام کرده‌اند؛ ولی به ‌مرور و با ورود مفاهیم بلند اخلاقی و معانی دل‌آویز حکمت و عرفان در شعر فارسی، غزل از صورت پیشین آن به‌درآمد، و با اخلاق و عرفان در هم آمیخت. «همایی ،1364 ،124»

و البته یکی از وجوه تمایز غزل و قصیده در کنار تفاوت زبان و درون مایه تعداد ابیات هریک ذکر شده. اما امروزه  دسته بندی بر مبنای تعداد ابیات، فرمالیستی و بی معناست. مولانا در زمان خودش این ساختار را نادیده گرفته و در دیوانش غزل 2 بیتی تا 92 بیتی آورده است. البته  این عمل آگاهانه صورت می گرفته چرا که گاهی در اثنای غزل از مخاطبش عذر خواهی کرده. مانند:

مطلع این غزل شتر بود از آن شد دراز   زاشتر کوتهی مجو،ای شه هوشیار من
«مولوی ،76 ،688»

ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ از دراز گوییﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﭼﻨﺪ ﻏﺰل کوتاه و بلند را ﻳﺎدآوري ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

  زهی سرگشته در عالم سر وسامان که من دارم
وگر در راه بازار غم عشقت خریدارم
  زهی در راه عشق تو دل بریان که من دارم
به صد جان ها بنفروشم زعشقت آنچه من دارم
(2 بیت، 76 ،557)

 

نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم      به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم
( 3بیت، 76 ، 616)
 
  ای زتو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان   می زنند ای جان مردان عشق ما بر دف زنان
(92بیت، 76،728)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا