آیین حکومت در آثار سعدی شیرازی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی شیرازی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اگر چه به قول شبلی نعمانی، هیچ یک از تذکره نویسان حالات ایام کودکی شیخ سعدی را به رشته تحریر درنیاورده لیکن از نوشته ها و آثار خود او مطالب دلچسب زیادی در این باره به دست می آید.
پدرش وقتی او را به مکتب می گذارد، لوحه و دفتری برایش آماده می کند، علاوه بر آن یک انگشتری طلایی برایش میخرد اما در راه، کسی با دادن مقداری شیرینی انگشتری از او می گیرد، از این واقعه معلوم می شود که سعدی کودک بوده که به مکتب رفته است. این داستان در بوستان چنین آمده است:
«ز عهد پدر یاد دارم همی                                    که باران رحمت بر او هر دمی
که در طفلیم لوح و دفتر خرید                                          ز بهرم یکی خاتَمِ زر خرید
بدر کرد ناگه یکی مشتری                                                 به خرمایی از دستم انگشتری»
(خزائلی، 1381،ص 348)
که در ادامه ی داستان نکته های بسیار ظریف اخلاقی توأم با نصایح مشفقانه ایراد کرده است که شنیدنی است:
«چو نشناسد انگشتری طفل خرد                              به شیرینی از وی توانند برد
تو هم قیمت عمر نشناختی                                                که در عیش شیرین برانداختی
قیامت که نیکان بر اعلی رسند                                 ز قعر ثری بر ثریا رسند
تو را خود بماند سر از ننگ پیش                                 که گَردت برآید عملهای خویش»
(فروغی،1385،ص 233)
از این که پدر سعدی قدرت خرد انگشتری زر برای طفل خردسال که میخواهد به مکتب پا گذارد را دارد، معلوم می شود وضع مالی خوبی داشته است و گویا عبدالله پدر شیخ سعدی یکی از ملازمان سعد بن اتابک  زنگی بوده است. و هانری ماسه به نقل ازتذکره ی دولتشاه می گوید: «که عبدالله لقب «سعدی» را برای خود برگزیده بوده امّا بیشتر احتمال دارد که خود شاعر به عنوان حق شناسی تخلّص «سعدی» را انتخاب کرده باشد»
(ماسه،هانری،تهران 1364،ص 22)
چنان که گفته شده سعدی از حادثه پیش پا افتاده ای می خواهد هنری بیافریند و در آن نکته های اخلاقی را مطرح سازد، او خود را مصلح جامعه می داند واین نبوغش باعث شدهکه از دوران کودکی خود نیز نکته هایی به آیندگان روشن سازد. یکی دیگر از این گونه رد پای دوران کودکی وی که در بوستان آمده حکایت ذیل است:
«همی یادم آید ز عهد صغر                                              که عیدی برون آمدم با پدر
به بازیچه مشغول مردم شدم                                              در آشوب خلق از پدر گم شدم
برآوردم از بی قراری خروش                                                پدر ناگهانم بمالید گوش
که ای شوخ چشم آخرت چند بار                                             بگفتم که دستم ز دامن مدار
به تنها نداند شدن طفل خرد                                              که نتواند او راه نادیده برد
تو هم طفل راهی به سعی ای فقیر                                      برو دامن پیر دانا بگیر»
(یوسفی ،غلامحسین،1372، ص191)
البّته از این اتّفاقات ساده برای هر کودکی ممکناست پیش بیاید ولی آن را به خاطر داشتنِ نکته اخلاقی و تربیتی می توان مخصوص نبوغ سعدی دانست.
نکته مهّم دیگری که از این حکایتبه دست می آید، دقّت پدر سعدی در تربیت فرزندش است، به قول شبلی نعمانی، آنچنانکه یک عارف سالک مریدش را به تهذیب اخلاقی و طّی منازل تزکیه ی نفس                وامی دارد، بدانگونه او فرزندش را تربیت می کرد و از خطاها و لغزش هایش متنبّه میساخت و از همین جاست که گویا شوق عبادت و پارساییدر همان اوان کودکی در سعدی پیدا شده بود. که حکایت زیبایی از آن درگلستان آمده است:
«یاددارم که در ایّام طفولیّت متعبّد بودمی وشبخیزو مولع زهدوپرهیز، شبی­درخدمت­پدر(رحمـةالله علیه) نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته، پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی‌دارد که دوگانه به درگاه یگانه بگزارد، چنان خفته اند که گویی مرده اند، گفت: جان پدر تو نیز اگر بخفتی به کهدر پوستین خلق افتی»(فروغی ، محمد علی ،1379، ص57).
مسلّم است که اینگونه دقّت در تربیت کودکی که از دیگران عیب می گیرد، در او تاثیر به سزایی خواهد داشت که در آینده پارسایی پیشه کند. شیخ هنوز طفل بود که پدرش از دنیا رفت ولی مادرش تا زمان رشد و جوانی وی در قید حیات بوده است، و درس هایاخلاقی ازوی میگرفت، دربوستان آمده است:
«من آنگه سر تاجور داشتم                                               که سر در کنار پدر داشتم
اگر بر وجودم نشستی مگس                                             پریشان شدی خاطر چند کس
کنون دشمنان گر برندم اسیر                                                    نباشد کس از دوستانم نصیر
مرا باشد از درد طفلان خبر                                                 که در طفلی از سر برفتم پدر»
(یوسفی ،غلامحسین،1372، ص 58)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 
نظریه های شیخ اجلّ سعدی شیرازی درباره ی آیین حکومت و مملکت داری چیست و با وجود مطالعات و تحقیقات انجام یافته در طول اعصار دچار چه تغییراتی گشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی شیرازی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی شیرازی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی شیرازی

بستن منو